Nieuws

01.08.2015 - Nieuwe huisstijl Ecolight
Sinds mei 2011 is EcoLight BV gefuseerd met Normalux SA, de marktleider op het gebied van noodverlichting in Spanje. Begin 2015 is de groep waar beide bedrijven onderdeel van uitmaken geherstructureerd en is de naam gewijzigd in NormaGrup Technology. 
Dit technologie concern, met een van de modersnte productiefaciliteiten voor verlichting in Europa, is verdeeld in drie divisies :

Noodverlichting :
Normalux 
Ecolight

Verlichting :
Normalit: Technisch & Architectonisch verlichting
NorClinic: Ziekenhuissystemen

Brand en Gas Detectie :
NormaDet

Met de herstructurering wordt nu ook een nieuwe huisstijl geintroduceerd. Bij Ecolight is dit voor het eerst duidelijk in de nieuwe website, en zal consequent worden doorgevoerd in al onze uitingen.